Notícies

Recuperació de la riera de Granollers i el pla de Sant Joan

La riera de Granollers de Rocacorba i el pla de Sant Joan són dos espais amb un elevat interès natural i paisatgístic dins el terme municipal de Sant Martí de Llémena. Ambdós àmbits es troben inclosos dins la Xarxa Natura 2000 i l’espai PEIN Muntanyes de Rocacorba.

La riera de Granollers, presenta una degradació elevada en els seus trams baixos que afecta els hàbitats naturals i la funcionalitat de tota la riera. Aquesta degradació contrasta amb el bon estat de conservació i l’interès del tram mig-alt de la riera.

Això es deu, per un costat, a la presència de flora exòtica invasora (palmera excelsa, canyes de bambú, robínies, etc.), introduïda al medi natural perquè les cases habitades a la zona hi aboquen restes de poda a la llera. Per altra banda, la qualitat de l’aigua als seus trams baixos també es percep més pobra per l’abocament d’aigües residuals i purins al medi. Aquests fets influeixen negativament sobre la fauna i la flora d’interès de la riera, com ara l’hàbitat d’interès comunitari de verneda i el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes), catalogat com a vulnerable per la UICN.

Quant al pla de Sant Joan, es va detectar un abocament incontrolat de residus integrat per pneumàtics, restes d’obra i plàstics.

Eliminació de la flora exòtica i de residus

L’objectiu de les actuacions ha estat recuperar aquests espais degradats per la presència de flora exòtica a la riera de Granollers i per l’abocament incontrolat de residus al pla de Sant Joan.

Actualment, s’han acabat els treballs d’eliminació de l’abocament incontrolat. Els treballs han consistit en arranjar el ferm de la pista d’accés (camí ral) perquè s’hi pogués accedir amb camió, en la retirada manual dels residus abocats i en la deposició d’aquests en un abocador controlat. En total s’hi han retirat unes 4 tones de residus.

Ara s’està treballant en la millora de la vegetació de ribera de la riera de Granollers i en la retirada de residus i d’arbres caiguts que puguin suposar un risc en cas d’avingudes. 

En el tram baix d’aquesta riera hi han proliferat espècies exòtiques com l’acàcia, el bambú groc, plantacions de plàtans i pollancres, la palmera excelsa, etc., les quals intervenen negativament en el desenvolupament del bosc de ribera propi d’aquests espais (verneda).

L’actuació s’ha centrat en l’eliminació de la palmera excelsa (Trachycarpus fortunei), planta exòtica ornamental que es troba en les primeres fases d’invasió i que s’ha establert en un tram de 100 m. En total s’hi han retirat pràcticament una tona de palmeres.

Per tal de recuperar aquest hàbitat ripari també hi ha prevista la plantació de vegetació autòctona de cara a la tardor (boix, saüc i sanguinyol).

Els valors afegits 

El total del projecte té un cost de 15.000 €, i els treballs els està executant una brigada de 6 persones de la Fundació Onyar - la Selva.

Els treballs s’emmarquen dins del conveni de col•laboració establert entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per conservar i millorar els espais naturals de la demarcació de Girona, alhora que es fomenta la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

El projecte també preveu el disseny i la col•locació d’un plafó informatiu, i la impressió i difusió de tríptics sobre l’ús de la flora exòtica en jardinera i els seus efectes sobre el medi natural, per tal de conscienciar propietaris, centres de jardineria i ciutadania en general d’aquesta problemàtica creixent.

Finalment, i aprofitant els treballs de dignificació de la riera de Granollers, es preveu instal•lar-hi dues passeres de fusta per donar continuïtat a una ruta circular molt freqüentada pels veïns que enllaça la riera amb el nucli de Sant Martí de Llémena.