Notícies

Recuperació d'espais oberts i millora de l’hàbitat d’alzinar a l'Alta Garrotxa

Per setè any consecutiu la Diputació de Girona, l'Obra Social ”la Caixa” i el Consorci de l'Alta Garrotxa donen continuïtat a un projecte per a la conservació i millora dels valors de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa. Aquest any el cost del projecte és de 40.000,00€.

L’actuació, que s'ha iniciat aquest mes de gener, té dues línies d’acció prioritàries, d’una banda, la recuperació d’espais oberts i de l’altra la millora de l’hàbitat d’alzinar.

Pel que fa als espais oberts s’intervé sobre un total de 6 ha, distribuïdes entre els nuclis de Beget, Oix, i Sadernes i a l’entorn de la Mare de Déu del Mont; arribant a més de 100 ha recuperades des de l’any 2009.

La recuperació d’espais oberts permet millorar la biodiversitat a l’Alta Garrotxa, donar suport a l’activitat ramadera ampliant la superfície de pastura, i reduir el risc d’incendis forestals al massís.

Pel que fa a la millora d’hàbitats d’alzinar, s’actua sobre un total de 5 ha ubicades entre Sant Bàrbara de Pruneres i Sadernes.

L’alzinar, tot i ser un dels hàbitats més comuns a l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa, ha estat també un dels més alterats pels aprofitaments del segle passat, amb intervencions destinades principalment a la producció de carbó. Amb l’arribada del butà a mitjans del segle XX els alzinars van patir un abandonament dràstic. L’actuació té com a objectiu garantir a mig i llarg termini estructures forestals madures.

Les actuacions

En el cas de la recuperació d’espais oberts i com és habitual, els treballs consisteixen en l’estassada de peus arbustius (principalment aranyoners, esbarzers, càdecs, etc.) i la tala puntual de peus arboris de mida petita en zones potencials de pastura i que antigament havien format part de l’estructura d’espais oberts de l’Alta Garrotxa.

Aquesta intervenció permet sostenir o ampliar l’activitat ramadera actual en aquestes zones. De la mateixa manera, la pastura d'aquest bestiar en els nous espais oberts permetrà mantenir les intervencions realitzades.

Pel que fa als treballs de millora dels hàbitats d’alzinar, la intervenció  consisteix principalment en l’estassada de l’estrat arbustiu i el matoll, l’aclarida en zones de densitat mitja, la selecció de tanys i el tractament de les restes vegetals amb l’objectiu d’obtenir estructures forestals madures.


Beneficis múltiples del projecte

Els espais oberts i les pastures de l'Alta Garrotxa són hàbitats de gran interès per a la seva diversitat florística i faunística. Aquest patrimoni biològic i productiu està patint actualment els efectes negatius de l'abandonament de les pastures, en bona part ocupades en l'actualitat per zones forestals recents, matollars i falguerars.

Els beneficis d'aquest tipus d'intervenció són múltiples per a un territori de muntanya com el de l'Alta Garrotxa. Per una banda, es pretén recuperar un paisatge agro-forestal actualment en retrocés, i mantenir o recuperar l'activitat ramadera tradicional d'aquesta zona. A la vegada, també permetrà incrementar les zones estratègiques de gestió per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant l'establiment d'espais oberts i l'augment de la diversitat faunística i florística associada a aquests hàbitats.  

Per altra banda, l’aclarida i la selecció de tanys de l’alzinar, permetrà millorar l’hàbitat i garantir a mig i llarg termini boscos madurs.

Finalment, el projecte inclou un pla de comunicació per donar a conèixer els objectius, els resultats i el detall de les actuacions concretes tot implicant els agents del territori (propietaris, ramaders, entitats, administracions, persones interessades, etc).

Intervenció de persones en risc d'exclusió social


Tots els treballs s’estan duent a terme juntament amb 15 persones de La Fageda Fundació, entitat dedicada a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.