Notícies

Prop de 43.000 persones han comptat amb les ajudes del programa «Salut i crisi» durant el 2014

El programa «Salut i crisi» té per objectiu disminuir els efectes negatius de l’actual situació econòmica sobre la salut de les persones. Alguns d’aquests efectes són malnutrició, higiene deficient o estrès de llarga durada. Dipsalut dóna suport econòmic a les accions endegades per entitats socials, ajuntaments i consells comarcals destinades a atendre les necessitats bàsiques quant a alimentació, habitatge, ocupació i benestar emocional i familiar dels ciutadans de la demarcació. A més, s’encarrega de coordinar els ens esmentats per evitar duplicitats, fomentar el treball en xarxa i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència.

El 2014, el «Salut i crisi» ha comptat amb 2 milions d’euros, mig milió dels quals s’han destinat específicament a fomentar la creació de llocs de treball.

Tant el president de la Diputació de Girona i de Dipsalut, Joan Giraut, com el vicepresident primer de l’Organisme de Salut Pública Dipsalut, Josep M. Corominas, han destacat avui a la Diputació la importància de les accions orientades a crear ocupació remunerada.

Pel que fa al milió i mig dedicat a altres eixos del «Salut i crisi», 456.559 euros s’han destinat a garantir un habitatge digne, i se n’han beneficiat 9.055 persones. S’ha proporcionat ajudes al lloguer i a la hipoteca; per pagar la calefacció, l’aigua i la llum i per fer reparacions que garantissin la salubritat i l’habitabilitat de les cases.

A l’àmbit de l’alimentació, s’hi ha destinat 364.347 euros, els quals s’han invertit en centres de distribució d’aliments, menjadors socials, beques menjador, etcètera. 28.645 persones s’han beneficiat d’aquestes ajudes.

Pel que fa a les accions dirigides al benestar emocional i familiar (higiene, roba i calçat, productes de farmàcia, suport emocional, formació, ajudes per transport...), s’hi ha dedicat 63.423 euros, i s’ha ajudat un total de 960 persones.

63.241 euros han servit per tirar endavant actuacions per promoure l’ocupabilitat de les persones (com ara tallers d’oficis, horts urbans, cursos formatius...). Se n’han beneficiat 3.880 ciutadans de les comarques gironines. 

En total, han comptat amb aquestes ajudes 42.540 persones, les quals, en tots els casos, han estat derivades pels treballadors socials municipals. En la majoria d’ocasions, s’ha atès famílies en què els dos progenitors estaven sense feina i tenien fills menors d’edat al seu càrrec. Un 42 % dels beneficiaris de les actuacions eren infants i adolescents.

El programa es va començar a desenvolupar el 2013 davant l’evidència que la crisi econòmica perjudica el benestar físic i emocional de les persones i la necessitat que les administracions prenguin mesures. Any rere any s’ha anat augmentant la dotació econòmica del programa per tal de poder atendre més gent. Des de llavors, s’hi ha destinat un total de 3 milions d’euros i s’ha ajudat unes 45.000 persones. En aquest període, el «Salut i crisi» ha comptat amb 175 professionals implicats, treballant en xarxa, i ha permès crear, a cada comarca, una porta única d’accés a les ajudes. A banda de millorar la coordinació entre els agents socials que intervenen en cada territori, també ha servir per millorar tant la detecció de necessitats com la resposta que se’ls dóna.

Pel 2015 i 2016, el programa «Salut i crisi» compta amb un pressupost de 3.300.000 euros, una part molt important dels quals (700.000 euros) es dedicarà a mesures per fomentar l’ocupació, promovent la creació de llocs de treball, per exemple, dins les mateixes entitats que participen en el programa.

Per a més informació consultar: http://www.dipsalut.cat/area.html?a=36