Notícies

La Diputació de Girona posa en marxa una campanya de suport als ajuntaments per incentivar la recerca de fons europeus

La Diputació de Girona posa en marxa una campanya de suport als ajuntaments per incentivar la recerca de fons europeus. D'una banda, el Ple del passat 23 de setembre ha aprovat les bases i la convocatòria d'una línia de subvencions per ajudar a pagar el cost de redacció de projectes que es presentin a la Unió Europea per a l'obtenció de fons comunitaris i, de l'altra, posa a disposició de les persones interessades una eina telemàtica per visualitzar els projectes europeus que es varen dur a terme en el passat període de programació 2007-2013, a les comarques gironines.

Les subvencions van adreçades als ajuntaments i poden cobrir fins al 80% del cost de redacció del projecte, d'acord amb els formularis oficials de la UE, amb un màxim de 5.000 € per sol·licitud. Hi poden entrar tots els programes europeus -excepte els que tenen finançament del FEDER, del FSE, del FEADER i del FEMP- i els de cooperació territorial, tant transfronterers, transnacionals com interregionals.

L'aplicació telemàtica permet fer una recerca per temàtica: recerca i innovació, cultura, ocupació i empresa, medi ambient, educació i formació, etc.; per programa: Life, PAP, FP7, CIP, etc.; per país, i per mitjà d'una “paraula clau” definida per l'usuari. La voluntat d'aquesta eina, més enllà del caràcter informatiu de les dades, és veure quins ens del territori han treballat en programes europeus i amb quins socis, per ajudar la creació de parternariats nous de cara a la nova generació de programes que s'han iniciat aquest 2014.

La Universitat de Girona, instituts i escoles, ajuntaments, consells comarcals i consorcis, i entitats del tercer sector social de les comarques gironines, han presentat 255 projectes, d’entre els quals s’han de destacar 81 gestionats per la Universitat de Girona al VII Programa Marc de Recerca, i els projectes dels ajuntaments, consells comarcals, consorcis i entitats del tercer sector social de les comarques de Girona, a programes com el de cooperació territorial (Interreg), el d'aprenentatge permanent (PAP), el de competitivitat i innovació (CIP), el d'immigració (FEI) i el de medi ambient (Life+).