Notícies

Dipsalut col·labora en un programa d’atenció integral a dones que exerceixen la prostitució

La Diputació de Girona, el Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) i l’Associació en Defensa dels Drets de les Dones (GENERA) han signat un conveni de col·laboració, per al període 2014-2016, per dur a terme un projecte d’atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució.

La situació que pateixen aquestes dones les converteix en un col·lectiu amb un alt risc d’exclusió social. La seva vulnerabilitat s’evidencia quan intenten accedir a la xarxa de serveis normalitzats: la incomunicació i la discriminació de les quals són víctimes els dificulta poder conèixer els seus drets i fer-los efectius.

L’objectiu del projecte és construir un pont entre la realitat aïllada en què viuen aquestes dones i els recursos comunitaris, potenciant el coneixement dels drets i facilitant l’accés als serveis d’atenció.

El pla inclou l’atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució; la intervenció directa en els espais on es practica la prostitució; la millora en la prevenció del VIH-SIDA i altres malalties de transmissió sexual, i la prospecció del territori. Així mateix, contribueix a l’acollida i a la integració social d’aquest col·lectiu.

El programa de GENERA té un pressupost de 58.037,26 € anuals per als anys 2014, 2015 i 2016, dels quals la Diputació i el Dipsalut n'aportaran 32.000 cada any (el 55,14 %).

GENERA pretén impulsar accions que promoguin l'autonomia de les dones pel que respecta a l'atenció i l'accés al serveis socials (16,4 %), sanitaris (76,9 %) i jurídics (6,7 %).