Notícies

La Diputació de Girona anima els municipis a cercar fons europeus per a la redacció de projectes

La Diputació de Girona tira endavant el programa Europa Local, que té com a objectiu facilitar que els ajuntaments de la demarcació puguin optar a subvencions econòmiques de les diverses convocatòries de la Unió Europea, les quals cobreixen part dels costos de redacció de projectes. L'obtenció d'ajudes per mitjà d'aquests projectes pot convertir-se en un instrument que ajudi a superar les restriccions pressupostàries que comporta la crisi econòmica actual. Els ajuts podran arribar fins als 5.000 € i representar el 80 % del cost de redacció del projecte.

El nou programa estarà obert a cobrir els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la UE, exceptuant els fons estructurals i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Tot i això, sí que s'hi admetran els costos derivats de la redacció de projectes elaborats d'acord amb l'objectiu de cooperació territorial europea i amb l'Instrument Europeu del Veïnatge i del Parternariat. Les despeses subvencionables podran ser els honoraris de professionals externs i la dedicació de personal propi dels ajuntaments.

Per poder endegar el programa, la Diputació disposa d’un crèdit extraordinari, que va aprovar dimarts el Ple, per unanimitat. La iniciativa del programa s’ha posat en marxa ara, aprofitant que s’ha encetat un nou període pressupostari europeu (2014-2020). Està previst que les bases i la convocatòria s’aprovin al llarg del proper Ple del mes de setembre i que es puguin presentar les sol·licituds a final del mes d'octubre. En l’actualitat, ateses les circumstàncies econòmiques de la majoria dels estats membres de la UE, aquestes convocatòries són molt competitives; per tant, perquè un projecte tingui possibilitats de resultar-hi escollit, és indispensable que tingui la màxima qualitat.

Els ajuntaments, els ens locals i les entitats de les comarques de Girona ja atresoren una llarga experiència pel que fa a la presentació de projectes a la UE, com ho demostren els més de 100 projectes temàtics que han estat aprovats durant els darrers set anys (2007-2013), alguns de tan emblemàtics i coneguts com els LIFE o els INTERREG.

Per a més informació: Programes Europeus