Notícies

L’Obra Social "la Caixa", la Diputació de Girona, la Institució Catalana d’Història Natural i l’Ajuntament de Setcases col·laboren per protegir l’esperó pirinenc a prop de Vallter 2000

El mes de setembre d’enguany van començar els treballs per conservar i millorar la població d’esperó pirinenc (Delphinium montanum DC) a la riera de Morens, al terme municipal de Setcases (comarca del Ripollès). Aquesta espècie consta en el Llibre vermell de flora amenaçada de Catalunya i en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya amb la categoria de "vulnerable".

L’esperó pirinenc és una planta endèmica de Catalunya que està catalogada com a amenaçada, la qual només es troba en unes set localitats en tot el món, totes al Pirineu oriental. La població coneguda d’aquesta espècie al Ripollès està constituïda per dues localitats: l’una inclosa dins dels límits del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de les capçaleres del Ter i del Freser, i l’altra fora l’espai natural i prop de l’estació d’esquí Vallter 2000, a la riera de Morens.

Aquesta població de la riera de Morens, que compta amb un centenar d’exemplars, és la que rep més impactes antròpics. Actualment, aquesta població, així com la superfície de l’hàbitat que li és idoni, són massa petits per poder-ne garantir la conservació i la continuïtat.

Objectius

Les actuacions de conservació i difusió pretenen millorar l’estat de la població de l’esperó pirinenc a la riera de Morens i assegurar-ne la viabilitat. Aquestes actuacions tenen els objectius següents: ampliar l’àrea de la població a un àmbit fora de l’abast dels impactes produïts per l’estació d’esquí, millorar i ampliar l’hàbitat per tal que s’hi pugui desenvolupar un major nombre d’exemplars de Delphinium montanum, eradicar i controlar les espècies de flora exòtica amb capacitat invasora i les espècies de flora autòctona que hi entren en competència, afavorir les espècies pròpies de la tartera, aconseguir llavors per reforçar el projecte in situ (amb la plantació directa de llavors) i ex situ (conservant les llavors en un banc de germoplasma perquè es puguin usar en el futur), i experimentar amb els protocols de germinació per aconseguir bons percentatges de germinació i plantes per reforçar la població.

Finalment, amb la col·locació de plafons informatius i la senyalització com a espai d’interès botànic, l’actuació també pretén que els visitants i els excursionistes que accedeixen al refugi d’Ull de Ter, així com els usuaris de l’estació d’esquí i els agents implicats, se sensibilitzin dels valors naturals d’aquesta espècie i de la vulnerabilitat del seu hàbitat.

Actuacions

Actualment ja s’han arranjat les tarteres idònies per a la població i s’han retirat les runes i les deixalles abocades. També s’ha fet el control i la retirada de les plantes ruderals i competidores, s’han recol·lectat les llavors de l’esperó pirinenc i s’han conservat en el banc de llavors.

La col·locació dels cartells informatius i la senyalització es preveu fer a la primavera, quan la neu s’hagi retirat, una època en què també s’aprofitarà per fer el seguiment de la població i de l’eficàcia de les actuacions realitzades.

Col·laboració dels agents implicats

El projecte té un cost total d’uns 26.000 euros (IVA inclòs), dels quals la ICHN n’assumeix 6.700; l’Ajuntament de Setcases, 1.500, i la Diputació de Girona, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa”, 17.800.

L’actuació compta amb la col·laboració indispensable dels agents implicats: l’Ajuntament de Setcases, l’estació d’esquí Vallter 2000 - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i els Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, els quals s’han compromès a continuar protegint i conservant l’espècie i el seu hàbitat.

En l’execució dels treballs han participat cinc persones en risc d’exclusió social de la fundació privada MAP, una entitat social de referència al Ripollès, i tres especialistes en gestió i conservació de la biodiversitat de l’ICHN - Delegació de la Garrotxa.