Notícies

Ja hi ha guanyadors de les beques 2013 del Patronat Francesc Eiximenis

El Patronat Francesc Eiximenis ha atorgat un any més les Beques d’Investigació en Ciències Socials i Humanes i en Ciències Naturals. El veredicte del jurat s’ha fet públic avui, i els premis han correspost als projectes de recerca “La Gran Guerra a les comarques gironines. L’impacte cultural i polític (1914-1918)”, de Maximiliano Fuentes (en la modalitat de Ciències Socials i Humanes), i “Presència en el medi ambient i impacte ecològic de biocides a les comarques gironines”, de Marta Llorca, Sara Rodríguez i Damià Barceló, del centre d’investigació del Departament de Qualitat de l’Aigua de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (en la modalitat de Ciències Naturals).

Els projectes premiats

Els dos projectes de recerca que han aconseguit les beques d’investigació d’aquest any 2013 tracten de temes relacionats amb la disciplina de la història i les ciències naturals. Un cop finalitzats, permetran, d’una banda, disposar d’un coneixement més exhaustiu de les repercussions de la Primera Guerra Mundial a escala local i des d’una perspectiva cultural i política, i, de l’altra, ajudar a la regulació ambiental dels biocides (productes químics que acostumen a ser tòxics).

El projecte becat en la modalitat de Ciències Socials i Humanes, “La Gran Guerra a les comarques gironines. L’impacte cultural i polític (1914-1918)”, de Maximiliano Fuentes, té com a objectiu realitzar un estudi aprofundit de l’impacte cultural i polític de la Primera Guerra Mundial a les comarques gironines. L’interès científic del treball es basa en el fet que s’investigarà la repercussió d’aquest conflicte a escala local i es plantejarà l’impacte que va tenir des d’una perspectiva cultural i política.

El treball es basarà en l’estudi dels posicionaments polítics i culturals de les societats gironines davant del conflicte; es dedicarà una especial atenció a l’estudi de la qüestió nacionalista i de les aspiracions autonomistes en els discursos polítics i intel·lectuals, i finalment, s’avaluarà a escala global l’impacte de la Guerra Gran a les comarques gironines.

Seran objecte d’anàlisi pensadors i artistes com ara Prudenci Bertrana, Carles Rahola o Josep Clara. Per Fuentes, “l’estudi de les percepcions gironines sobre la guerra, el seu desenvolupament i les seves conseqüències [...] contribuirà a entendre tant el mateix desenvolupament polític i cultural de les comarques com a veure’l en relació amb el seu context geogràfic més general”.

Pel que fa a la beca guanyadora en la modalitat de Ciències Naturals, “Presència en el medi ambient i impacte ecològic de biocides a les comarques gironines”, és un projecte presentat pel grup d’investigadors del Departament de Qualitat de l’Aigua de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) format per Marta Llorca (coordinadora), Sara Rodríguez i Damià Barceló.

El treball proposa elaborar un estudi sobre els efectes dels biocides, productes químics que serveixen per controlar o destruir qualsevol organisme específic que sigui perillós, com poden ser les plagues que afecten els camps de cultiu, així com insectes, mamífers, aus i rèptils.

Així mateix, els biocides poden provocar intoxicacions accidentals en altres organismes, fins i tot en humans, i en alguns casos també poden arribar a representar un problema per al medi ambient.

El treball se centrarà en l’anàlisi de set tipus de biocides; en desenvoluparà un mètode analític, n’estudiarà els compostos en algunes aigües de riu, residuals, i en l’aigua de beure de la demarcació de Girona i, finalment, es realitzaran estudis toxicològics.


Beques 2013

Amb la convocatòria d’aquestes beques d’investigació, el Patronat Francesc Eiximenis, organisme autònom de la Diputació de Girona, treballa, any rere any, amb l’objectiu de fomentar la recerca en l’àmbit de la circumscripció de Girona i col·laborar en l’adquisició de més coneixement del territori des de tots els àmbits possibles.

Aquestes beques estan pensades per premiar els dos millors projectes de recerca inèdits, referents a les comarques gironines, en els camps científics de l’antropologia, la sociologia, la història, la geografia, la literatura, el dret, la filologia, l’art, l’economia, la botànica, la zoologia, la geologia i les ciències ambientals.

Cada beca està dotada amb 4.500 euros. La meitat d’aquest import es fa efectiva una vegada aprovada la resolució, i l’altra meitat, un any després de la data de la concessió, un cop finalitzat el treball i quan el jurat ha dictaminat la qualitat de la investigació.

Enguany, els membres del jurat han volgut destacar “l’elevat nombre de projectes presentats en aquesta convocatòria, així com la qualitat de la majoria d’aquests i l’elevat perfil de bona part dels sol·licitants”. En total, s’han presentat 59 projectes (40 per a les Beques d’Investigació en Ciències Socials i Humanes, i 19 per a les Beques d’Investigació en Ciències Naturals).

Aquestes circumstàncies han fet difícil arribar a un veredicte final, ja que, tal com preveuen les bases, només es pot adjudicar una única beca per a cada modalitat. Amb tot, el jurat ha valorat especialment la qualitat dels projectes següents, que han quedat finalistes: “Rahó de l’esperit, de Teresa Mir Mach. Un periple espiritual entre l’Empordà i la Garrotxa paral·lel a la Guerra de Successió”, “Sostenibilitat i iniciatives d’innovació social. Estudi de les monedes socials, xarxes d’intercanvi i reciprocitat a Girona” i “El comtat d’Empúries i el Magrib pels volts de l’any 1300: comerç, milícies cristianes i cors”, presentats a la Beca de Ciències Socials i Humanes; i “Tots units fent força, o com la capacitat d’autodepuració dels rius pot complementar el treball de les depuradores d’aigües residuals urbanes” i “Connectivitat i estructura genètica de les poblacions profundes de Paramuricea clavata de la capçalera dels canons submarins de la costa catalana nord”, presentats a la Beca de Ciències Naturals.

Etiquetes

Centre gestor

Notícies relacionades

Recull de premsa

Consulta diàriament els reculls de premsa

Contacte

Protocol, premsa i comunicació

Tel. 972185128
comunicacio@ddgi.cat