Notícies

El Ple de la Diputació aprova destinar més de 3 milions d'euros als municipis

El Ple de la Diputació de Girona, que ha tingut lloc aquesta tarda, ha aprovat per unanimitat destinar 3,7 milions d'euros als municipis de la demarcació. Segons ha assenyalat el vicepresident primer de la corporació, Miquel Noguer, “són diners que van de dret a les partides dels ajuntaments”. “D'aquesta manera —ha remarcat Noguer— la Diputació compleix l'objectiu de donar servei als ajuntaments i, a la vegada, assumeix els compromisos que s'havien adoptat anteriorment”.

Noguer ha explicat que “d'aquests 3,7 milions, 400.000 es destinaran als consells comarcals, i la resta s'atorgarà directament als municipis a través de les diferents àrees i seccions de la Diputació, com ara Cooperació Municipal, Cooperació Cultural, Biblioteques, Monuments, Acció Social, Promoció Econòmica i Medi Ambient” (en aquest últim cas, a través del Pacte d'alcaldes, PAES). La mesura ha obtingut el suport de tots els grups polítics de la institució.


Recurs de cassació davant del Tribunal Suprem

El Ple de la Diputació també ha aprovat, per unanimitat, interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència del TSJC sobre el Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació. Tots els grups polítics de la Diputació han donat suport a una moció d'urgència que manifesta els punts següents:

1. Reiterar el compromís i la unanimitat de tots els grups polítics en la defensa de la llengua catalana i, particularment, del Reglament d’ús del català de la Diputació de Girona.

2. Manifestar el respecte per les sentències judicials, però alhora el desacord unànime amb aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, motiu pel qual el mandat d’aquest plenari és que s’interposi un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem contra la sentència del TSJC de data 6 de març de 2013.

3. Expressar que aquesta corporació mai ha qüestionat la cooficialitat del

català i el castellà, i expressar alhora que l’ús habitual i vehicular del català en el si de la Diputació respon a la realitat social de les comarques gironines, en què la llengua habitual i d’ús social més estès és el català. Consegüentment, i com que les administracions públiques han de reflectir la realitat social del seu territori, la llengua d’ús habitual de la Diputació de Girona ha de continuar essent el català.

4. Lamentar aquest nou atac a la llengua catalana i que, una vegada més, un grup minoritari pretengui instrumentalitzar i polititzar la llengua, i crear així un conflicte allà on no hi és.

5. Considerar que la sentència avala majoritàriament el Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació, i particularment l’ús del català com a llengua habitual en el si de la Diputació i en les relacions d’aquesta amb els ciutadans, amb la societat civil, amb els ajuntaments, etc., contradient d’aquesta manera les tesis que sostenia Convivència Cívica Catalana en el recurs que hi interposà.


Conveni aeroportuari

El Ple d'avui també ha donat llum verda amb el suport de tots el grups a la proposta d'aprovació del conveni de cooperació per al desenvolupament de les comarques gironines com a destinació turística. Participen en el conveni el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de Turisme, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, l’Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) i Aeroports Públics de Catalunya, SLU.

El nou conveni, que respon a la necessitat d'establir un nou acord que respongui al nou model de funcionament de la promoció de l'aeroport de Girona, estableix que l'aportació anual de la Diputació serà de 1.270.500 euros (quantitat superior a la prevista inicialment, arran del nou vol que connectarà Girona amb Madrid) i la del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de 363.000 euros.