Notícies

Reconeixement al Llibre d'estil de la Diputació de Girona

El darrer número de la Revista de Llengua i Dret, que edita l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, ha publicat, a la secció “Recensions i notícies bibliogràfiques”, un article en relació amb el Llibre d'estil de la Diputació de Girona en el qual Marta Xirinachs, experta en llenguatge administratiu i jurídic, remarca l'important paper que tenen les administracions catalanes en la fixació del model de llenguatge administratiu.

La Revista de Llengua i Dret, de periodicitat semestral, és una publicació de referència en el camp del llenguatge administratiu i jurídic, del dret lingüístic i de la política i la planificació lingüístiques, que des del 2008 també compta amb una edició electrònica (http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2011-10-20.2627839839/article.2011-10-28.7273894482/ca).