Notícies

Diputació i Generalitat treballen per la renovació dels compromisos de la Cimera de la Terra Rio+20

El juny de 2012 se celebrarà a Rio de Janeiro la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible. Aquest esdeveniment, conegut com a Rio+20, té com a objectiu principal l’actualització dels reptes internacionals en matèria de medi ambient que es varen plantejar a la Cimera de la Terra del 1992 i la renovació dels compromisos polítics necessaris per fer-ho possible.

En el procés preparatori que està portant a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals, i la Diputació de Girona,  s’han proposat dues línies de treball que contribuiran a l’assoliment d’una economia global respectuosa amb l’entorn.

Primerament, des del territori i en el context del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses que promou la Comissió Europea per a la lluita contra el canvi climàtic, es pretén articular amb els consells comarcals una estructura tècnica de suport que vetlli per l’impuls i finançament de polítiques locals dirigides a l’eficiència energètica i les energies renovables. Aquest programa s’ha de traduir en una mobilització significativa de recursos a l’hora de dinamitzar les Agendes 21 Locals de què ja disposen el 90 % dels municipis gironins, al mateix temps que s’acceleren a escala local els compromisos en matèria ambiental per a la reducció de les emissions de CO2.

En segon lloc, de forma paral·lela, es proposa la disposició d’un mecanisme de compensació dels beneficis ambientals, socials i econòmics que reporten els relictes de selva primigènia que encara existeixen i que suposen tan sols un 20 % del bosc originari que fa poques dècades trobàvem al planeta i, per tant, resulten essencials per a la supervivència dels pobles indígenes i la conservació de la biodiversitat. Aquest programa, que du per nom Selvans, vol promoure el patrocini privat de projectes de cooperació internacional que reverteixin en la indemnització per a la no-tala de selva verge en l’eradicació de la pobresa, la millora del benestar humà i l’equitat social. Una altra bona fórmula és vincular el desenvolupament sostenible a la canalització de recursos d’acord amb la compensació dels drets d’emissió de CO2 que permet el mercat de carboni, així com la implantació de la certificació corresponent.

En aquest sentit, el vicepresident i diputat d’Acció Territorial de la Diputació de Girona, Miquel Calm, destaca que “en la definició d’aquesta proposta resulta bàsica la complicitat de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de forma que, quan sigui possible, s’incorpori en els projectes de cooperació la implicació de les comunitats locals en la conservació de bosc primari, i que aquest valor afegit faciliti l’esponsorització del programa”. Calm també ha assenyalat que “el context de l’Any Internacional dels Boscos del 2011 ens ha d’animar a coresponsabilitzar-nos, a adquirir compromisos ferms, amb la finalitat que puguem anar a Rio+20 amb una proposta viable i valenta pel que fa a aquesta necessitat de  salvaguardar els darrers retalls de bosc verge que resten al món”.

La Diputació, a més de cooperar amb la Generalitat de Catalunya en l’extensió d’aquests models d’economia verda, vol aprofitar el context de la Cimera de la Terra de Rio+20 per col·laborar amb la resta de diputacions catalanes. De moment, ja està prevista una reunió amb la Diputació de Tarragona per tractar el tema.

 

Més informació: