Notícies

Comunicat de la Diputació de Girona amb relació a la interlocutòria del TSJC, que suspèn cautelarment 15 articles del Reglament d'ús de la llengua catalana

Arran de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que suspèn cautelarment 15 articles del Reglament d’ús de la llengua catalana de la Diputació de Girona, la institució vol manifestar que:

1. El Reglament d’ús de la llengua catalana reconeix el català, que és la llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular de la Diputació de Girona; garanteix els drets individuals de totes les persones; no crea cap conflicte pel que fa a l'ús normal de les dues llengües oficials; respecta plenament la cooficialitat del català i el castellà, i s'adapta perfectament a la realitat plural de les comarques gironines.

2. D'acord amb el Reglament, qualsevol ciutadà es pot dirigir a la Diputació de Girona en castellà i té dret a ser atès en castellà. De fet, el Reglament tan sols normativitza allò que s’està fent diàriament i de manera habitual a l'Administració catalana des de fa molts anys, sense que això hagi provocat mai cap perjudici a la ciutadania.

Per aquests motius, la Diputació expressa el seu desacord amb la interlocutòria del TSJC i anuncia que interposarà un recurs de reposició, alhora que insta els partits polítics catalans a impulsar un Pacte Nacional per la Llengua.

Antecedents:
El 18 de maig del 2010 el Ple de la Diputació va aprovar inicialment el Reglament d’ús de la llengua catalana (edicte d’aprovació definitiva, publicat en el BOPG núm. 142 de 27.07.2010); el 17 de setembre del mateix any, Convivència Cívica Catalana va interposar un recurs contenciós administratiu contra 19 articles del Reglament. Davant d’aquesta situació el president de la Diputació, Enric Vilert, va fer una roda de premsa en què demanava un Pacte Nacional per la Llengua, i el Ple de la Diputació va aprovar una moció conjunta en defensa del Reglament. El 15 de març de 2011, la Diputació ha rebut una interlocutòria del TSJC per mitjà de la qual disposa suspendre cautelarment 15 dels 19 articles contra els quals Convivència Cívica Catalana havia interposat recurs.

Girona, 16 de març de 2011