Notícies

La Diputació de Girona presenta el Pla d'Igualtat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones

La llei d’igualtat, Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, obliga totes les empreses i organitzacions a respectar el principi d’igualtat, i en les empreses de més de 250 persones treballadores s’ha d’aplicar mitjançant un pla d’igualtat.

L’elaboració del Pla de la institució s’inicia el setembre de 2008, amb un conveni entre la Diputació de Girona, el Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest conveni va permetre la creació i el desplegament, en 31 entitats locals gironines, d’una xarxa d’agents d’igualtat en l’àmbit local. El 2009 es va fer un pas més amb l’aprovació pel Ple de l’inici de l’elaboració del Pla, amb l’acord dels agents socials.

Com a Administració, la Diputació té com a prioritat treballar per eradicar la desigualtat de les dones en el mercat de treball, perquè encara ara existeixen discriminacions d’aquest tipus. És des d’aquest compromís que s’inicià el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat.

El Pla d’Igualtat és transversal, amb una intenció clara i definida: garantir la igualtat d’oportunitats en l’equip de treballadors i treballadores de la Diputació de Girona. Proposa la igualtat d’oportunitats per raó de gènere en totes les actuacions polítiques públiques. Això significa valorar l’impacte que tindran sobre dones i homes les accions dissenyades.

La transversalitat és una estratègia per aconseguir que les preocupacions i experiències de les dones, igual que les dels homes, formin part de l’elaboració, posada en marxa, control i avaluació de les polítiques i dels programes en totes les esferes polítiques, econòmiques i socials, de manera que no es perpetuï la desigualtat.

Amb aquest Pla, la Diputació de Girona torna a ser pionera en matèria d’igualtat. Ha estat la primera Diputació catalana que té un protocol d’actuació en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe, aprovat pel Ple del maig passat. La voluntat de la institució és aconseguir un entorn de treball segur i respectuós per a totes les persones.

El Pla d’Igualtat de la Diputació ordena i sistematitza les actuacions que cal emprendre (o continuar realitzant) per consolidar els canvis i millores que han de garantir —basant-se en la igualtat d’oportunitats— el desenvolupament de la trajectòria professional de les persones que treballen a la Diputació de Girona, tot tenint en compte la necessitat de compatibilitzar els àmbits personal i laboral per assolir una millor qualitat de vida i més benestar personal i social.

 

Més informació:

Etiquetes

Centre gestor

Notícies relacionades

Recull de premsa

Consulta diàriament els reculls de premsa

Contacte

Protocol, premsa i comunicació

Tel. 972185128
comunicacio@ddgi.cat