Notícies

Jornada formativa sobre l'aplicació de la Llei de morositat

L’organisme autònom de la Diputació de Girona, XALOC; l’Associació Catalana de Municipis; el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, i l’AFEDAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas) han organitzat la jornada formativa “Aplicació de la Llei de morositat. Endeutament i cancel·lació d’operacions de crèdit”, que se celebra avui. La trobada, que ha estat enfocada des d’una perspectiva eminentment pràctica, ha comptat amb l’assistència d’un centenar de persones, la majoria de les quals són funcionaris d’habilitació estatal i personal de les administracions locals adscrits a intervenció i tresoreria.

La presentació de la jornada ha estat a càrrec del vicepresident de la Diputació i diputat de Cooperació Municipal i Esports, Narcís Casassa; el secretari general de l’Associació Catalana de Municipis, Josep Maria Matas, i la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local Girona i secretària d’Olot, Marta Felip. Casassa ha destacat que la trobada té per objectiu analitzar i aclarir l’aplicació en els ajuntaments de les noves normatives d’àmbit econòmic, que han entrat en vigor per fer front a la situació financera actual. Casassa també ha dit que, tenint en compte la conjuntura actual, els ajuntaments han de prioritzar les actuacions sense desatendre les polítiques bàsiques.

La jornada, que s’ha celebrat a la Casa de Cultura de Girona, ha constat de tres parts. En primer lloc, s’ha obert el debat sobre els requeriments del registre de factures i els informes previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la qual s’estableixen mesures contra la morositat, segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2010, de 5 de maig. Tot seguit, s’ha tractat de les repercussions de l’aplicació de l’article 14 de la Llei 8/2010, de 20 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. I, finalment, s’ha analitzat la situació actual pel que fa a la participació dels municipis en els tributs de l’Estat.

 

Més informació:

Documentació