Notícies

La Diputació aprova un nou Reglament d'ús de la llengua catalana

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui un nou Reglament d'ús de la llengua catalana amb l'objectiu d'ajustar l'anterior, de 1996, a la legislació apareguda amb posterioritat, com ara la Llei de política lingüística (1998) i l'Estatut d'autonomia (2006). El reglament estableix que la llengua pròpia i d'ús general en les activitats de la Diputació de Girona és el català i que, per això, totes les comunicacions es faran, com a mínim, en català; tota la documentació derivada dels contractes que adjudiqui la Diputació haurà de ser redactada en català, així com les comunicacions d'activitats que siguin objecte de subvencions o de convenis de col·laboració amb la Diputació. El president de la Diputació, Enric Vilert, ha explicat durant la celebració del Ple que es tracta "d'una posada al dia, així com de posar-lo a disposició de tot el món local perquè serveixi de referència i el puguin utilitzar com a model". Segons el nou reglament, la Diputació facilitarà la formació continuada en llengua catalana i en llenguatge administratiu i jurídic del seu personal, formació que s'inclourà expressament en el Sistema d'Avaluació de Recursos Humans de la Diputació de Girona. Una comissió de seguiment s'encarregarà de vetllar pel desplegament i compliment del reglament, que s'adapta als requeriments de la Llei de política lingüística i a l'Estatut d'autonomia. D'altra banda, el Ple va mostrar el seu suport a la diputada i alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, davant l'agressió que va patir el passat 11 de maig i mostrar-se contundents davant qualsevol tipus de violència.