Entre les diputacions de Girona i Barcelona

Conveni per millorar el sistema de gestió documental

Foto: Miquel Millan

26/07/2011. Les diputacions de Girona i Barcelona han signat un conveni per tal de definir, implantar i mantenir un únic sistema de gestió documental que abasti totes les fases del cicle de vida dels documents garantint una bona planificació, control, conservació, eliminació o la transferència dels documents a l'arxiu, amb l'objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç, rendible i transparent amb independència del suport utilitzat.

D'aquesta manera, ambdues institucions fan un ús eficient dels recursos públics en matèria de gestió documental i arxiu i una innovació permanent en la gestió pública.

El conveni estableix fins a 25 actuacions de col·laboració, que van des de l'elaboració d'estudis per a l'anàlisi de la producció documental i auditoria dels sistemes d'informació fins a l'impacte i valoració de costos d'implantació del sistema de gestió de documents, passant per la col·laboració en la definició de l'arquitectura integrada del Sistema de Gestió de Documents Electrònics (SGDE), o l'elaboració de noves propostes d'avaluació documental pròpies de la documentació de les diputacions.

 

Més informació:

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A