Consells i comissions de participació

En aquest espai podreu trobar els diferents mecanismes, ens i òrgans de participació de les diferents àrees de la Diputació.

  • Cooperació cultural:  Consell de Redacció de la Revista de Girona

El Consell de Redacció de la Revista de Girona és l'òrgan col·legiat participat per investigadors, professionals i experts en diferents disciplines, especialitats i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia, i que té com a missió participar activament en la programació de la revista i en la seva avaluació sistemàtica.

Consulta les Actes del Consell de Redacció de la Revista de Girona (taula de documents de l'apartat inferior)

  • Medi Ambient: Comissió Consultiva del Parc Natural del Montseny
  • Consell Assessor de la Col·lecció "Quaderns de la Revista de Girona"

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
NOM ANY CATEGORIA Descarregar