Organigrama dels membres del Govern

Corporació

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Vicepresident 1r

President de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident 2n

President de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, i diputat delegat de Cultura

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Vicepresidenta 3a

Presidenta de la Comissió Informativa d'Acció Social

Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Vicepresidenta 4a

Presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, i diputada delegada d'Hisenda i Serveis Econòmics

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i Diplab

Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Diputat delegat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies

Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat delegat d'Esports

Josep Maria Bagot i Belfot

Josep Maria Bagot i Belfot

Diputat delegat de Suport a Entitats Locals

Roser Estañol i Torrent

Roser Estañol i Torrent

Diputada delegada de Recursos Humans

Eva Viñolas i Marín

Eva Viñolas i Marín

Diputada delegada d'Assistència als Municipis Petits

Joaquim Ayats i Bartrina

Joaquim Ayats i Bartrina

Diputat delegat d'Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals

Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Diputada delegada de Programes Europeus

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Diputada delegada d'Acció Social

Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Diputat delegat d'Educació

Anna Barnadas i López

Anna Barnadas i López

Diputada delegada de Medi Ambient

Organismes autònoms

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Diputada delegada de Dipsalut

Josep Sala i Leal

Josep Sala i Leal

Diputat delegat de Semega

Eduard Llorà i Cullet

Eduard Llorà i Cullet

Diputat delegat del Consorci de les Vies Verdes

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat delegat de XALOC