Organigrama dels membres del Govern

Corporació

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Vicepresident 1rPresident de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local
Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident 2nPresident de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, i diputat delegat de Cultura
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Vicepresidenta 3aPresidenta de la Comissió Informativa d'Acció Social
Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Vicepresidenta 4aPresidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, i diputada delegada d'Hisenda i Serveis Econòmics
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat Delegat de Promoció i desenvolupament econòmic local i Diplab
Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Diputat Delegat de Xarxa viària i Noves tecnologies
Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat Delegat de Servei d'esports
Josep Maria Bagot i Belfot

Josep Maria Bagot i Belfot

Diputat delegat de Suport a entitats locals
Roser Estañol i Torrent

Roser Estañol i Torrent

Diputada delegada de Recursos humans
Roser Estañol i Torrent

Eva Viñolas i Marín

Diputada delegada d'Assistència als petits municipis
Joaquim Ayats i Bartrina

Joaquim Ayats i Bartrina

Diputat Delegat d'Habitatge, assistència als municipis i serveis generals
Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Diputada delegada de Programes europeus
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Diputada delegada d'Acció social
Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Diputat Delegat d'Educació
Anna Barnadas i López

Anna Barnadas i López

Diputada delegada de Medi ambient

Organismes autònoms

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Diputada delegada de Dipsalut
Josep Sala i Leal

Josep Sala i Leal

Diputat Delegat de Semega
Eduard Llorà i Cullet

Eduard Llorà i Cullet

Diputat Delegat del Consorci de les Vies Verdes
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat Delegat de XALOC