Relacions amb els ciutadans i la societat (26-36)

e) Característiques del lloc web de la Diputació

 1. Es pot veure el mapa del mateix web de la Diputació.
 2. Existeix un cercador intern amb opcions de cerca avançada en el lloc web de la Diputació.
 3. S'ha implantat un portal (o secció específica) de transparència en el web de la Diputació.

f) Informació i atenció a la persona interessada

 1. Les persones interessades poden realitzar tramitacions administratives, permisos i llicències en línia, amb garantia de la protecció de dades de caràcter personal.
 2. a) Té una bústia d'usuari o una secció visible al lloc web per a l'atenció: de preguntes, queixes i/o els suggeriments de les persones interessades; b) Es publica l'estadística de les preguntes, queixes i/o suggeriments rebuts i contestats
 3. Es publica l'oferta pública d'ocupació de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució
 4. Les persones interessades poden seguir en línia l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat i/o que els afecten.

g) Característiques del lloc web de la Diputació

 1. Es publica el procediment perquè els ciutadans puguin exercir el dret d'accés a la informació.
 2. Existeix i s'informa sobre una carta (o cartes) de serveis provincials, i sobre el grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
 3. Existeixen i es publiquen les accions de suport per a col·lectius, com ara ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament realitzades per la Diputació).
 4. Es publiquen els plans estratègics de subvencions dels òrgans de la Diputació provincial i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.