International Transparency (INDIP) és l'organisme que avalua periòdicament l'evolució de la transparència de les diputacions, i per tant, de la  Diputació de Girona.

Per avaluar, INDIP utilitza un total de 80 indicadors anomenats índex de transparència de les diputacions (INDIP). Aquests indicadors es divideixen en 6 blocs relatius a diferents temes sobre transparència.

Fent clic sobre cada un dels blocs accedireu als indicadors que hi fan referència. Cada un d'aquests indicadors enllaça amb el corresponent lloc del web, on trobareu la informació.