Normativa en procés d'elaboració

En aquest espai es mostra una relació actualitzada dels processos normatius en curs amb indicació de l’objecte i l’estat de tramitació. Juntament amb aquesta relació es mostren  les memòries, informes, i expedients que formen part de cada procés normatiu. També es llisten els documents que, conforme a la legislació vigent, han de ser sotmesos a informació pública durant la seva tramitació.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A