Josep Antoni Frías Molina

Breu currículum

Diputat provincial pel partit judicial de Santa Coloma de Farners, és delegat de Promoció Econòmica i de Diplab a la Diputació de Girona. Va néixer a Hostalric el 1970. Del 1985 al 2007 va treballar a SA Sanpere com a tècnic tèxtil, director de producte i director comercial.

Entre el 2003 i el 2007 va ser regidor de l’Ajuntament d’Hostalric. Des de l’any 2007 és alcalde d’Hostalric i entre el 2007 i el 2015 ha estat vicepresident del Consell Comarcal de la Selva. Des del juliol del 2015 és director comercial de la societat Abastaments d’Aigües del Tordera SL.


 

Grup polític:

 Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A