Joan Fàbrega Solé

Breu currículum

Diputat provincial pel partit judicial de Figueres i alcalde de Lladó des de l’any 2007 al 2016. Va néixer a Girona l’any 1966. Tota la seva trajectòria professional ha estat vinculada, actualment com a cap comercial, al sector de la logística i la distribució de publicacions i premsa. 


 

 

 

 

Partit polític:

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A