Joan Fàbrega Solé

Breu currículum

Diputat provincial pel partit judicial de Figueres i alcalde de Lladó des de l’any 2007 al 2016. Va néixer a Girona l’any 1966. Tota la seva trajectòria professional ha estat vinculada, actualment com a cap comercial, al sector de la logística i la distribució de publicacions i premsa. 


 

 

 

 

Partit polític:

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional