El Ple de la Diputació

El Ple és l’òrgan col·legiat de govern i té la funció d’aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació. Celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i pot dur-ne a terme d’extraordinàries. Totes les sessions són públiques. Està compost per 27 diputats, representants de tot el territori. S’escullen per eleccions indirectes d’entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop s’han constituït els consistoris després de les eleccions municipals.

La composició del Ple és la següent:

Partit Demòcrata de la Diputació de Girona (PDeCAT)

Esquerra Republicana de Catalunya  (ERC)

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
Independents de la Selva

 

El ple celebra sessions ordinàries el tercer dimarts de cada mes.

Actualitat plens El ple en temps real Actes i ordres del diaPortal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A