El Ple de la Diputació

El Ple és l'òrgan col·legiat de govern que té la funció d'aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació. Celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i també pot celebrar-ne d'extraordinàries. Totes les sessions són públiques. Componen el Ple 27 diputats, representants de tot el territori, que són escollits pel sistema d'elecció indirecta d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els consistoris després de les eleccions municipals.

La composició del Ple de la Diputació de Girona és la següent:

Grup de Junts per Catalunya - Junts

Jordi Camps Vicente

Jordi Camps i Vicente

Jaume Dulsat Rodríguez

Jaume Dulsat i Rodríguez

Roser Estañol Torrent

Roser Estañol i Torrent

Eduard Llorà i Cullet

Eduard Llorà i Cullet

Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Josep Sala i Leal

Josep Sala i Leal

Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya

Joaquim Ayats Bartrina

Joaquim Ayats Bartrina

Josep Ma Bagot i Belfort

Josep Ma Bagot i Belfort

Anna Barnadas i Cullet

Anna Barnadas i Cullet

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Joan Fàbrega i Solé

Joan Fàbrega i Solé

Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Eva Viñolas i Marín

Eva Viñolas i Marín

Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya

Pere Casellas i Borrell

Pere Casellas i Borrell

Juli Fernández i Iruela

Juli Fernández i Iruela

Sílvia Paneque i Sureda

Sílvia Paneque i Sureda

Beatriz Ventura i Navarro

Beatriz Ventura i Navarro

Grup de la Candidatura d'Unitat Popular

Laia Pèlach i Saget

Laia Pèlach i Saget

Grup dels Independents de la Selva

Gisela Saladich i Parés

Gisela Saladich i Parés

Grup de Tots per l'Empordà

Carles Motas i López

Carles Motas i López