Contractació

La contractació de la Diputació de Girona fa referència a l’activitat desenvolupada per la corporació  i els organismes autònoms i ens que en depenen quan, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, aquests subscriuen contractes amb terceres persones, i en formen part, per tal de desenvolupar determinades finalitats d’interès general.

En aquest espai podreu trobar la relació de tots els contractes subscrits per la Diputació, les licitacions en tràmit, les modificacions efectuades sobre aquests contractes i els serveis prestats per la Diputació gestionats externament. També hi trobareu dades estadístiques relatives a la contractació, així com informació relativa al perfil del contractant.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A