Portal de transparència

Amb el nou Portal de Transparència, la Diputació de Girona pretén posar a l'abast de la ciutadania tota la informació pública de la que disposa amb la finalitat de millorar la transparència, fomentar pràctiques de bon govern i implicar i facilitar la participació del ciutadà en els assumptes públics i la gestió pública.

Amb aquest portal la Diputació també dóna compliment als requeriments i obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Portal s’estructura a través dels blocs temàtics de la llei, les paraules clau i les preguntes més freqüents per tal que de forma ràpida i fàcil es pugui accedir a tota la  informació actualitzada.

Aquest és un Portal de portals ja que ofereix la possibilitat d'enllaçar amb els respectius Portals de Transparència dels organismes autònoms i ens vinculats de la Diputació de Girona. També permet accedir a informació sobre els organismes avaluadors de transparència, ofereix la possibilitat de  consultar suports visuals i posa a la disposició de totes les persones un formulari a través del qual es pot exercir el dret d'accés a la informació pública.

 

Visita el portal de Transparència de la Diputació de Girona
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A