Portal de transparència

Amb el nou Portal de Transparència, la Diputació de Girona pretén posar a l'abast de la ciutadania tota la informació pública de la que disposa amb la finalitat de millorar la transparència, fomentar pràctiques de bon govern i implicar i facilitar la participació del ciutadà en els assumptes públics i la gestió pública.

Amb aquest portal la Diputació també dóna compliment als requeriments i obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Portal s’estructura a través dels blocs temàtics de la llei, les paraules clau i les preguntes més freqüents per tal que de forma ràpida i fàcil es pugui accedir a tota la  informació actualitzada.

Aquest és un Portal de portals ja que ofereix la possibilitat d'enllaçar amb els respectius Portals de Transparència dels organismes autònoms i ens vinculats de la Diputació de Girona. També permet accedir a informació sobre els organismes avaluadors de transparència, ofereix la possibilitat de  consultar suports visuals i posa a la disposició de totes les persones un formulari a través del qual es pot exercir el dret d'accés a la informació pública.

 

Visita el portal de Transparència de la Diputació de Girona