Consell de Govern

El Consell de Govern té com a funcions, d’una banda, dur a terme l’estudi, l’informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de la Diputació de Girona, i, de l’altra, coordinar les actuacions d’aquests òrgans de govern.

 

 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A