Codi de Bon Govern

La Diputació de Girona està treballant conjuntament amb les altres Diputacions Provincials de Catalunya per tramitar la ratificació d'un Codi de Bon Govern basat en el Codi de Bon Govern aprovat per unanimitat per tots els grups polí¬tics que integren la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Proví-ncies (FEMP). 


NOM ORGANISME ANY CATEGORIA Descarregar


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A