Els plans i programes

ACCIÓ TERRITORIAL

Programa del Mar als Cims
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/maralcims/delmaralcims.jsp
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Programa Tallers Ambientals
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/tallers/tallersambientals.jsp
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Programa Selvans
Enllaç URL: http://www.selvans.cat/
http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=306&nivellId=238&cid=26344&categoriaId=6
Àrea: Merdi Ambient
Vigència: Actual

Programa d'ajut per a la realització de projectes dins el Parc Natural del Montseny
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=143&nivellId=410&cid=26940&categoriaId=6
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Programa prevensió d'incendis
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=899&nivellId=407&cid=26977&categoriaId=6
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Programa redescoberta
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=180&nivellId=118&cid=26909&categoriaId=6
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Programa descoberta de l'Entorn Natural de L'escola
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=181&nivellId=118&cid=17406&categoriaId=6
Àrea: Medi Ambient
Vigència: Actual

Pla d'Obres i serveis de Catalunya
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=37&nivellId=238&cid=26344&categoriaId=6
Àrea: Assistència i Cooperació Econòmica
Vigència: Actual


COOPERACIÓ LOCAL, CULTURAL, ACCIÓ SOCIAL

Programa Indika
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.jsp
Àrea: Cooperació Cultural
Vigència: Actual

Programa La Sardana a l'Escola
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/sardana/dades.html
Àrea: Cooperació Cultural
Vigència: Actual

Programa Campanya de música de copla
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=41&nivellId=86&cid=26588&categoriaId=6
Àrea: Cooperació Cultural
Vigència: Actual

Pla Formació Esportiva
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/formacioEsports/
Àrea: Cooperació Esportiva
Vigència: Actual

Programa Programa de parcs urbans de salut i d'itineraris saludables
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=126&nivellId=112&cid=26616&categoriaId=6
Àrea: Cooperació esportiva
Vigència: Actual

Programa Formació en l'habitatge
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/formacioEsports/
Àrea: Habitatge
Vigència: Actual

Pla D'accessibilitat integral a les comarques gironines
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=937&nivellId=68&cid=17463&categoriaId=6
Àrea: Acció Social
Vigència: Actual

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa Participació Ciutadana
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/lportal/web/participacio-ciutadana/
Àrea: Participació Ciutadana
Vigència: Actual

RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES

Programa Millora la  competitivitat territorial
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=966&nivellId=446&cid=26661&categoriaId=6
Àrea: Promoció Econòmica
Vigència: Actual

Pla d'Obres i serveis de Catalunya
Enllaç URL: http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=37&nivellId=238&cid=26344&categoriaId=6
Àrea: Assistència i Cooperació Econòmica
Vigència: Actual