Dades estadístiques de contractació

Resum semestral  de dades estadístiques sobre el percentatge de volum pressupostari segons els diferents procediments d'adjudicació utilitzats.