Serveis de gestió externa

Els serveis de gestió externa són aquells serveis públics gestionats a través de concessionaris i activitats administratives externalitzades, és a dir, aquelles activitats realitzades mitjançant contractes d’assistència tècnica.