Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEIMPORTORGANDATA APROVACIÓ
CN/3905Ajuntament de LlançàConveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Llançà en relació amb l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació d'una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final1.200,00Resolució15/02/2019
CN/3904Ajuntament de Sant Feliu de GuíxolsConveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel cofinançemnt per a l'adequació del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols (2016/913)50.473,75Junta de Govern05/03/2019
CN/3903Ajuntament de RipollConveni amb l'Ajuntament de Ripoll per al cofinançament per a l'adequació del "Scriptorum" de Ripoll (2016/961)65.253,50Junta de Govern05/03/2019
CN/3902Ajuntament de PalafrugellConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palafrugell per al cofinançament per a l'adequació del Museu del Suro de Palafrugell (2016/1001)125.548,88Junta de Govern05/03/2019
CN/3901Ajuntament d'ArbúciesConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies per al cofinançament per a l'adequació del Museu etnològic del Montseny "la Gabella" d'Arbúcies (2016/914)119.105,80Junta de Govern05/03/2019
CN/3891Ajuntament de CampellesConveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Campelles per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-4714, al Baell (2019/502)Ple19/02/2019
CN/3890Departament d'Interior de la Generalitat de CatalunyaConveni entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per a l'adhesió de la Diputació de Girona a la xarxa "Rescat de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya"3.111,00Junta de Govern19/02/2019
CN/3889Ajuntament d'OgassaConveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Ogassa pel manteniment del talús estabilitzat en el camí de Cabàlies, en el PK 2+030 de la carretera GIV-5211, a OgassaJunta de Govern19/02/2019
CN/3888Universitat de Girona; Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de GironaConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i l'Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Univeritat de Girona per al foment d'activitats de transferència del coneixement i d'atracció de talent dels anys 2019-202030.000,00Junta de Govern19/02/2019
CN/3887Ajuntament d'AgoncilloConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajunament d'Agoncillo en matèria de control intern a les entitats locals (2019/1175)Junta de Govern19/02/2019
Documentació de convenis


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A