Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEIMPORTORGANDATA APROVACIÓ
CN/3994Ajuntament de Parets del VallèsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Parets del Vallès per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats localsJunta de Govern03/12/2019
CN/3993Agència de l'Habitatge de CatalunyaConveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona relatiu al servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (2019/8188)Junta de Govern03/12/2019
CN/3992Agència de l'Habitatge de CatalunyaConveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona, per donar suport a les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la xarxa d'habitatges d'inserció social (2019/8150)81.000,00Junta de Govern03/12/2019
CN/3993Creu Roja Espanola a GironaConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Creu Roja Espanyola a GironaJunta de Govern21/05/2019
CN/3993Creu Roja Espanola a GironaConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Creu Roja Espanyola a GironaJunta de Govern17/09/2019
CN/3992Fundació Futbol Club BarcelonaConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació Futbol Club Barcelona per a la implementació del projecte FutbolNet a la demarcació de Girona (2019/7335)100.000,00Junta de Govern19/11/2019
CN/3991Diputació de LleidaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals, amb l'objectiu d'assistir en aquesta matèria a les entitats locals del seu àmbit territorial (2019/7513)Junta de Govern15/10/2019
CN/3990Ajuntament de Palma (Palma de Mallorca)Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palma (Palma de Mallorca) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats localsJunta de Govern08/10/2019
CN/3985Parlament de Catalunya; Diputació de LleidaConveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les Diputacions de Girona i Lleida per a la projecció institucional del Parlament a l'Àmbit Educatiu i Universitari15.000,00Ple07/02/2019
CN/3983Ajuntament de Sant Miquel de CampmajorConveni amb l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram sobrant de la ctra. GIP-5244, de Sant Miquel de Campmajor al Torn (2019/425)Ple17/09/2019
Documentació de convenis