Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEIMPORTORGANDATA APROVACIÓ
CN/3967Ajuntament de Pedret i MarzàConveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Pedret i Marzà en relació amb l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació d'una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final (2019/4124)Decret12/04/2019
CN/3966Ajuntament de PauConveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Pau en relació amb l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació d'una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final (2019/4018)Decret12/04/2019
CN/3964Ajuntament de San Vicente del Raspeig (Alacant)Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de San Vicente del Raspeig (Alacant) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5683)Junta de Govern25/06/2019
CN/3963Consell Comarcal del GironèsConveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit d'habitatgeDecret18/12/2017
CN/3962Ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Camós; Centre d'Estudis Comarcals de BanyolesConveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona, els ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Camós, i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles per al finançament del projecte d'actuació a la vil·la romana de Vilauba (2019/4222)19.297,53Junta de Govern04/06/2019
CN/3961Ajuntament de Palau d'AngelsolaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palau d'Angelsola (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5350)Junta de Govern04/06/2019
CN/3960Ajuntament de la Roca del VallèsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Roca del Vallès (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5142)Junta de Govern04/06/2019
CN/3959Ajuntament de TorellòConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torelló (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control inter a les entitats locals (2019/5134)Junta de Govern04/06/2019
CN/3958Ajuntament dels AlamúsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament dels Alamús (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats localsJunta de Govern04/06/2019
CN/3957Ajuntament d'AitonaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Aitona (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici de control intern a les entitats localsJunta de Govern04/06/2019
Documentació de convenis