Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEIMPORTORGANDATA APROVACIÓ
CN/4016Institut de Cultura de la Ciutat d'OlotConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l'adequació del Museu de la Garrotxa22.500,00Junta de Govern18/02/2020
CN/4015Ajuntament de RipollConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Ripoll pel cofinançament i les condicions d'execució del projecte d'adequació de l'enlluemanet en les instal·lacions de les escoles municipals Ramon Surinyac, Tomàs Raguer i Joan Maragall (2016/830)11.218,75Junta de Govern18/02/2020
CN/4014Ajuntament de CelràConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d'execució del projecte de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum instantani a la piscina i fàbrica Pagans (2018/5760)9.287,42Junta de Govern18/02/2020
CN/4013Ajuntament de CelràConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Celrà del cofinançament i les condicions d'execució del projecte del Parc de la Torre de Celrà, Centre d'Interpretació de l'ENP de les Gavarres (2018/5785)100.000,00Junta de Govern18/02/2020
CN/4012Ajuntament de FigueresConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres pel cofinançament i les condicions d'execució del projecte de millora de l'eficiència energètica dels CEIP Joaquim Cusí, i Pous i Pagès del municipi de Figueres (2016/1707)58.203,97Junta de Govern18/02/2020
CN/4011Ajuntament de Sant Joan de les AbadessesConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel cofinançament i les condicions d'execució del projecte de recuperació del Molí Fariner "Molí Petit" per activitats divulgatives i docents (2018/5748)40.894,62Junta de Govern18/02/2020
CN/4010Ajuntament de Pedret i MarzàConveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Pedret i Marzà per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic de dos camins del municipi (2019/7499)Junta de Govern18/02/2020
CN/4009Ajuntament de Granollers (Barcelona)Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Granollers (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2020/1790)Junta de Govern18/02/2020
CN/4008Ajuntament de MotrilConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Motril (Granada) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2020/1233)Junta de Govern18/02/2020
CN/4007Fundació CECOT InnovacióConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a la consolidació del projecte Reempresa a la Demarcació de Girona (2019/8853)23.448,68Junta de Govern21/01/2020
Documentació de convenis