Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEANUALITATIMPORT
CN/3707Ajuntament de DasConveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Girona2017
CN/3706Generalitat de Catalunya, Departament d¿EnsenyamentConveni de col¿laboració per impulsar l¿esperit emprenedor de l¿alumnat de cicles formatius de formació professional de les comarques de Girona2017
CN/3705 Institut Català de les Empreses Culturals, Associació Xarxa de Cases de la Música i la Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironinesConveni de col¿laboració entre Institut Català de les Empreses Culturals, Associació Xarxa de Cases de la Música i la Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironines per al desenvolupament del Projecte Casa de la Música en el municipi de Salt, durant el període 2017-192017
CN/3704Institut Català de les Empreses Culturals, Associació Xarxa de Cases de la Música i la Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironinesConveni de col¿laboració entre Diputació de Barcelona, Ajuntaments de Mataró, l¿Hospitalet de Llobregat, Manresa , Terrassa i l¿Associació Xarxa de Cases de la Música Institut Català de les Empreses Culturals, Associació Xarxa de Cases de la Música i la Fundació Privada Casa de la Música de les comarques gironines per al desenvolupament del Projecte Casa de la Música en el municipi de Salt, durant el període 2017-192017
CN/3703OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA (OSIC)CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER IMPULSAR EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA I ADEQUAR-LO ALS ESTÀNDARDS DEL MAPA DE LECTURA PÚBLICA.201790.000,00
CN/3701Ajuntament de Vilobí d'OnyarConveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per procedir a la licitació agregada per a la contractació de l'execució d'accions per a la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple2017
CN/3700Ajuntament de BlanesConveni de col·laboració per a la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge2017
CN/3699ELFOCATActuacions de dinamització del sector forestal comunitari a les comarques gironines 2017-201920174.000,00
CN/3698Diputació de Barcelona Conveni de col¿laboració en la divulgació dels valors naturals i culturals del PN del Montseny i en la promoció de bones pràctiques en el turisme en els espais naturals20173.000,00
CN/3696Ajuntament de CabanellesConveni per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GI-V-5122, de la GI-P-5121 a Espinavessa2017
Documentació de convenis


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A