Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEANUALITATIMPORT
CN/3700Ajuntament de BlanesConveni de col¿laboració per a la prestació del Servei d¿Intermediació en l¿àmbit de l¿habitatge2017
CN/3699ELFOCATActuacions de dinamització del sector forestal comunitari a les comarques gironines 2017-201920174.000,00
CN/3698Diputació de Barcelona Conveni de col¿laboració en la divulgació dels valors naturals i culturals del PN del Montseny i en la promoció de bones pràctiques en el turisme en els espais naturals20173.000,00
CN/3696Ajuntament de CabanellesConveni per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GI-V-5122, de la GI-P-5121 a Espinavessa2017
CN/3695Ajuntament de Sarrià de TerConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la realització del programa d'educació ambiental de coneixement de l'entorn natural de les escoles, destinat a alumnes d'ensenyament primari de les escoles municipals de menys de 10.000 habitants201734.880,00
CN/3682Ajuntament de VilademulsConveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilademuls per a la cessió a l'Ajuntament de la carretera GI-V-5133, de la GI-513 a Sant Marçal de Quarantella, i per a la cessió a la Diputació del camí municipal de la GI-513 a l¿Hostal Sec2017
CN/3681Fundació "La Caixa"Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació Bancària "La Caixa" per al desenvolupament d'actuacions i projectes de conservació de la natura a la demarcació de Girona2017
CN/3678Fundació Gentis; Ateneu Cooperatiu Terres GironinesConveni de Col·laboració entre l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i la Diputació de Girona2017
CN/3675Ajuntament de Caldes de MalavellaConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Caldes de Malavella pel cofinançament i les condicions d'execució i lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior del municipi2017102.949,00
CN/3674Ajuntament de SilsConveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sils pel cofinançament i les condicons d'execució i lliurament de la millora de l'enllumenat públic exterior del municipi2017166.315,00
Documentació de convenis


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A