Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.Relació convenis
logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.
NÚMSIGNANTSOBJECTEIMPORTORGANDATA APROVACIÓ
CN/3975Ajuntament d'AlbesaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Albesa (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/6352)Junta de Govern06/08/2019
CN/3974Ajuntament de BergaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Berga (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/6445)Junta de Govern06/08/2019
CN/3973Ajuntament d'AlcarràsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Alcarràs (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/6018)Junta de Govern06/08/2019
CN/3972Ajuntament de Sant Vicenç dels HortsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5725)Junta de Govern06/08/2019
CN/3971Ajuntament de CabrilsConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cabrils (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5689)Junta de Govern06/08/2019
CN/3967Ajuntament de Pedret i MarzàConveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Pedret i Marzà en relació amb l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació d'una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final (2019/4124)Decret12/04/2019
CN/3966Ajuntament de PauConveni específic de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Pau en relació amb l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació d'una provisió inicial per al pagament de les taxes previstes, derivades de la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Girona durant el 2019, com a conseqüència de la liquidació final (2019/4018)Decret12/04/2019
CN/3965Ajuntament de Palau d'AnglesolaConveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palau d'Anglesola (Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control inten a les entitats localsJunta de Govern04/06/2019
CN/3964Ajuntament de San Vicente del Raspeig (Alacant)Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de San Vicente del Raspeig (Alacant) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (2019/5683)Junta de Govern25/06/2019
CN/3963Consell Comarcal del GironèsConveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona, per a la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit d'habitatgeDecret18/12/2017
Documentació de convenis