Patrimoni

El patrimoni de les administracions públiques està constituït pel conjunt de béns i drets de què aquestes són titulars.

La tipologia de patrimoni de la Diputació comprèn: els béns de domini públic (afectats d’un ús públic o un servei públic), els béns comunals (limitats als veïns d’un municipi) i els béns patrimonials.

En aquest apartat podreu trobar l’inventari general de béns i drets de la Diputació de Girona, la relació d’edificis i finques propietat seva i el lloc on s’ubiquen, així com la relació de vehicles de què disposa, siguin de propietat o bé d’arrendament.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A