Indicadors econòmics i financers

Les finances públiques comprenen els elements economico-financers que permeten planificar i finançar les diverses actuacions que duu a terme una administració. Els indicadors financers permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació economico-pressupostària de la Diputació de Girona.

Com a indicadors financers i econòmics podreu trobar-hi el deute públic, el deute financer, el deute per habitant i el deute relatiu de la Diputació de Girona i els organismes autònoms i ens que en depenen.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A