Estudis de costos

L’informe de costos i rendiments és una part del compte general de la Diputació en què consten els trets generals de la mateixa entitat i informacions sobre dades pressupostàries o financeres. En aquesta secció es detallen els estudis sobre costos i rendiments dels serveis prestats per la Diputació de Girona.
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A