Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l’eina mitjançant la qual s’assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s’elabora i s’aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Fent clic sobre l’exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l’historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu, també, a la vostra disposició l’estat d’execució d’aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d’estabilitat pressupostària i les modificacions que s’hi han efectuat.

 

Pressupost Diputació de Girona 2018 PDF

El pressupost general de la Diputació de Girona i consorcis adscrits per a l’exercici 2018, es va aprovar inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 21 de novembre de 2017, i després del corresponent període d'exposició pública, s'aprova definitivament el dia 27 de desembre de 2017 mitjançant edicte número 10.898 publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Girona número 244.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A