Registre General

És un registre únic amb diferents assentaments que contenen una referència exacta dels documents que es remeten des de les diferents àrees i departaments, o bé dels documents que les àrees o departaments de la Diputació reben.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, regula el reconeixement del drets de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions a través de mitjans electrònics. En compliment d'aquesta previsió legal, des del dia 1 de gener de 2010, la Diputació de Girona garanteix als ciutadans en general i als ajuntaments, entitats i administracions en particular que es relacionen amb la Diputació, la possibilitat d'establir aquesta relació utilitzant mitjans electrònics. Per aquest motiu en la majoria de procediments s'informa del tràmit electrònic associat per a realitzar la gestió corresponent.

El Registre General d'Entrada i Sortida de Documents té la finalitat que constin amb claredat tant l'entrada de documents que es reben a la Diputació com la sortida dels que han estat tramitats definitivament. El destinatari, per tant, és el públic en general, si bé els ajuntaments de la província de Girona hi tenen major rellevància atès que la major part de les activitats i serveis de la Diputació s'adrecen a aquests ens locals.

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A