Subvencions a entitats, empreses i ciutadania

ANY
DATA TANCAMENT
Cooperació Cultural
Convocatòria de concurrència competitiva de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2019) 15/02/2019 2019
Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona (2019-2020) 15/02/2019 2019 / 2020
Convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2019) 29/03/2019 2019
Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2019) 22/02/2019 2019
Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika" (2018) 16/03/2018 2018
Medi Ambient
Línia 1. Subvencions per a les explotacions forestals (EF) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 2. Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 3. Subvencions per a les empreses de serveis (ES) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 5. Subvencions per actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat (EES) (2019) 15/03/2019 2019
Línia 6. Subvencions per a l'establiment de reserves forestals (RF) (2019) 15/03/2019 2019
Difusió
Monuments
Convocatòria d'ajuts per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2019) 01/03/2019 2019
Unitat de Gestió de la Informació
Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal (2019) 30/04/2019 2019
Comunicació Cultural
Promoció Econòmica - DIPLAB
Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària (2019) 03/05/2019 2019
Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2019) 05/02/2019 2019
Servei d'Esports
Programa D. Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2019) 07/03/2019 2019