Subvencions 2020

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
02/01/2020 Subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG) (2020)

Obertura de la convocatòria

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
30/01/2020 Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (2020)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
31/01/2020 Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines (2020)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
07/02/2020 Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines (2020)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
07/02/2020 Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura (2020)

Tancament de la convocatòria

Cooperació Cultural
07/02/2020 Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, línia 1 (2020)

Tancament de la convocatòria

Medi Ambient