Subvencions 2019

La Diputació de Girona, d’acord amb les competències que té atribuïdes, convoca cada any diverses línies de subvencions a ens locals, entitats i particulars, en l’àmbit de la cooperació amb institucions i organismes de les comarques gironines.

Subvencions al dia

26/06/2019 Subvencions per a inversions municipals en cementiris (2019)

Obertura de la convocatòria

Assistència i cooperació als municipis
14/06/2019 Subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines (2019)

Obertura de la convocatòria

Servei d'Arxius i Gestió de Documents
12/06/2019 Subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona (2019)

Obertura de la convocatòria

Promoció Econòmica - DIPLAB
11/06/2019 Convocatòria per participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona (2019)

Obertura de la convocatòria

Promoció Econòmica - DIPLAB
07/06/2019 Subvencions per a museus i col·leccions de les comarques gironines, destinades al finançament d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (2019)

Obertura de la convocatòria

Sistemes i Tecnologies de la Informació
28/06/2019 Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (2019)

Tancament de la convocatòria

Habitatge
28/06/2019 Segona convocatòria per a la selecció i cofinançament de projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (2019)

Tancament de la convocatòria

Programes Europeus
05/07/2019 Subvencions per a museus i col·leccions de les comarques gironines, destinades al finançament d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (2019)

Tancament de la convocatòria

Sistemes i Tecnologies de la Informació
10/07/2019 Convocatòria per participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona (2019)

Tancament de la convocatòria

Promoció Econòmica - DIPLAB
10/07/2019 Subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona (2019)

Tancament de la convocatòria

Promoció Econòmica - DIPLAB
15/07/2019 Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (2019)

Fi del termini de justificació

Servei d'Esports
15/07/2019 Programa D. Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (2019)

Fi del termini de justificació

Servei d'Esports