Transparència en matèries de serveis i suport a municipis

m) Pla d'obres i Serveis

 1. El web té una secció visible dedicada al Pla d'Obres i Serveis.
 2. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.).

n) Gestió Tributària

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria de Gestió Tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres ens locals de la província.
 2. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

o) Assistència i cooperació jurídica i econòmica

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació Jurídica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 2. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'Assistència i Cooperació Econòmica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 3. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de la província.

p) Assistència tècnica urbanística i informàtica/telemàtica

 1. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'Assistència Tècnica Urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
 2. Es publica un catàleg dels serveis en matèria d'Assistència Tècnica Informàtica i Telemàtica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

q) Altres indicadors

 1. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix la Diputació (Pla d'Obres i Serveis, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació Econòmica, Assistència Tècnica Urbanística, Assistència Informàtica i Telemàtica, etc.).
 2. Es publica un mapa amb la distribució i els enllaços de les vies provincials, els quilòmetres i el seu estat de conservació.
 3. Es publiquen els serveis públics que estan gestionats per mitjà de concessionaris i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).