Diputats amb delegacions genèriques

Les delegacions genèriques es refereixen a una o diverses àrees determinades i estan facultades per dirigir-ne els serveis i la gestió, i per emetre resolucions mitjançant actes administratius.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

President:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE COOPERACIÓ LOCAL
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES,ESPORTS I BENESTAR