Anuncis


  • Edicte d’aprovació inicial de la transferència de la Unitat d’Acció Social de la Diputació de Girona a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) (PDF)
  • Edicte sobre el nou horari d’atenció al públic de l’oficina del Registre de la Diputació de Girona (PDFPortal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A