Fermí Santamaria Molero

Breu currículum

Diputat provincial pel partit judicial de Girona i alcalde de Llagostera des de l’any 2007 fins a l’actualitat. Va néixer a Tarifa (Cadis) el 1954, i el 1973 va arribar a Llagostera. És batxiller superior i ha treballat com a empresari del transport. És membre de la Junta de Govern, vicepresident segon i president de la Comissió Informativa de Cooperació Local de la Diputació de Girona, i de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona.

Actualment també és president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca del Ridaura, que gestiona l’abocador de Solius; vicepresident del comitè executiu de l’ACM, associació de la qual presideix la Comissió d’Interior i Seguretat, i forma part del consell d’administració del Servei Metereològic de Catalunya. 


Grup polític:

 Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A